Kielipalvelu Ann-Katrin Huldén Palvelut / TjänsterYhteystiedot / Ta kontaktLinkit / LänkarLinkit

www.sktl.net
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL

www.kotus.fi
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

 

Länkar

www.sktl.net
Finlands översättar- och tolkförbund FÖTF

www.kotus.fi
Forskningscentralen för de inhemska språken

 
T:mi Kielipalvelu | Lähderanta 20 D 76 | 02720 Espoo | Puhelin 040 557 4487 | hulden.ann(at)gmail.com